دوره توسعه فردی

فرآیند دوره های توسعه فردی چیست؟

به مجموعه ای از کارها و تلاش اگاهانه یک فرد برای رشد شخصی گفته می شود. که این رشد شخصی از طریق بهبود مهارت ها، استعداد ها، دانش فکری و شخصی به منظور دستیابی به خود شکوفایی اعمال می شود.

هر زمان که آگاهانه برای بهبود خود تلاش می کنید، در توسعه فردی شرکت می کنید. اهمیت رشد شخصی را نمی توان دست کم گرفت، زیرا به افراد این امکان را می دهد تا به بهترین نسخه از خود تبدیل شوند و به آنها مهارت ها و اعتماد به نفس لازم برای گذر از هر موقعیتی را می دهد.

دوره های توسعه فردی تنها به بهبود جنبه های شخصی زندگی ما اشاره نمی کند. همچنین در مورد توسعه حرفه ای و گام هایی که می توانید برای پیشرفت شغلی و دانش خود بردارید تا به یک کارمند کارآمدتر و سازنده تر تبدیل شوید، اعمال می شود. توسعه فردی می تواند به معنای رسیدن به یک نقطه عطف کاری بزرگ و ارتقای شغلی باشد که هر روز برای آن کار کرده اید، یا اقداماتی برای تقویت مهارت های خود انجام دهید.

اینکه بزرگسالان چگونه زندگی را تجربه می کنند عمدتاً به عواملی مانند اشتغال، تجربیات و تعاملات واقعی زندگی، و بسیاری عوامل دیگر بستگی دارد. “رشد شخصی” به جدول زمانی خاصی از بزرگسالی اشاره نمی کند. در عوض، به یک عمر فداکاری و آگاهی برای همگام شدن با جزر و مدهای طبیعی که زندگی ارائه می دهد نیاز دارد.

چرا توسعه فردی؟

با توسعه فردی روی خودتان سرمایه گذاری کنید. در این دوره ها هر آنچه برای رشد شخصیتی و مهارت های خود نیاز دارید، را به شما آموزش می دهیم.

مزایای دوره توسعه فردی

• رشد آگاهی نسبت به موضوعات مختلف
• افزایش عزت نفس
• افزایش اعتماد به نفس
• کاهش اظطراب و استرس در موقعیت های مختلف
• بهبود خلاقیت
• دادن جهت به اهداف زندگی
• افزایش تمرکز حواس
• به وجود اوردن احساس خوب در فرد
• بهبود روابط عاطفی، کاری و غیره
• قوی کردن فرد
• افزایش انگیزه در زندگی
• تاثیر مثبت بر دیگران
• افزایش و بهبود مهارت ها
• ایجاد موفقیت های مالی و شغلی

سرفصل های دوره توسعه فردی

1. افزایش عزت نفس
2. افزایش اعتماد به نفس
3. هدف گذاری در زندگی
• درک خلاء وجودی
• تعریف رسالت
• کشف رسالت زندگی
• اطمینان از درستی رسالت زندگی
• درک توانمندی های خود
• کشف علایق
• پیدا کردن استعداد ها
• شناخت ارزش ها
• هدف گذاری پیشرفته
• مدل هدف گذاری
• کارهای مهم برای رسیدن به اهداف
• تله های زندگی
• سوال های بعد از هدف گذاری